คุณมีขั้นต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่

2022-08-09

ขึ้นอยู่กับขนาดโดยปกติ 200 กก. ถึง 1,000 กก.